top of page

Welkom op de website van Rechtspraktijk Henk Bukkems.

Vanwege sterk toegenomen werkzaamheden als docent en opleider in het familievermogensrecht, ben ik genoodzaakt om mijn adviespraktijk sterk in te krimpen.


Ik blijf mij bezighouden met het afwikkelen van nalatenschappen als executeur en/of vereffenaar. 


Mijn adviespraktijk op het gebied van nalatenschapsplanning zal zich vanaf 1 april 2018 primair richten op “business tot business” advisering en complexe vraagstukken op het gebied van nalatenschapsplanning.

 
Deze koerswijziging betekent echter niet dat ik afscheid neem van mijn bestaande trouwe clientenbestand.

 
Al degenen, die ik de afgelopen jaren reeds heb geadviseerd of begeleid, kunnen nog steeds bij mij  aankloppen voor een persoonlijk advies op maat.  

papa.jpeg
Home: Welcome

DIENSTEN

Onze juridische praktijk richt zich met name op het familievermogensrecht, waaronder het erfrecht in brede zin, inclusief alle fiscale aspecten (erf- en schenkbelasting).


Wat wij voor u kunnen betekenen:

NALATENSCHAPPEN

Een overlijden brengt veel verdriet en emoties met zich mee. Maar juist in die moeilijke tijd vlak na een overlijden moeten er allerlei administratieve en juridische zaken geregeld worden. Er moeten op korte termijn beslissingen worden genomen met vaak zeer ingrijpende juridische en financiële gevolgen. Alle erfgenamen dienen samen en in goed onderling overleg de nalatenschap af te wikkelen. Dit is een zware taak die gemakkelijk kan leiden tot problemen. 


Om deze problemen te voorkomen wordt vaak bij testament iemand tot executeur benoemd. Een executeur heeft tot taak de nalatenschap namens alle erfgenamen af te wikkelen en te beheren tot alles kan worden verdeeld onder de erfgenamen. Deze executeurstaak mag niet onderschat worden en kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Bent u op zoek naar een professionele executeur of heeft u als erfgenaam of executeur hulp of begeleiding nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze werkzaamheden kunnen zich beperken tot het uitbrengen van een vrijblijvend advies bij overlijden of alleen het verzorgen van de successieaangifte. Maar ook kunt u bij ons terecht voor de complete afwikkeling van een (ingewikkelde) nalatenschap. Dan nemen wij alle zorgen uit handen en bent u verzekerd van een correcte en discrete afwikkeling. 

ESTATE PLANNING

U heeft in de loop der jaren met veel inspanning een behoorlijk vermogen opgebouwd. Dan zou u zich van tijd tot tijd eens moeten afvragen wat er met dit vermogen gebeurt na uw onverhoopt overlijden.


Wie zijn uw wettelijke erfgenamen?  Zijn die wel in staat om het geërfde vermogen te beheren of is een testamentair bewind gewenst?  Hoeveel successierecht of erfbelasting moet er vervolgens betaald worden?


Dit zijn allemaal zaken waar een estate planner zich mee bezig houdt. Het is een misverstand dat estate planning alleen maar draait om belastingbesparing. Het belangrijkste is dat de toekomstige nalatenschap terecht komt bij de juiste personen en met de juiste beschermingsmaatregelen. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar mogelijkheden om straks zo min mogelijk belasting over de nalatenschap te betalen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het verstandig is om al tijdens leven vermogen over te dragen en schenkingen te doen of bestaande huwelijksvoorwaarden of testamenten aan te laten passen. Bij estate planning krijgt u te maken met erfrecht, huwelijksvermogensrecht, familierecht en fiscaal recht. Wij kunnen u daar wegwijs in maken. Voor een advies op maat of financieel plan kunt u  vrijblijvend contact opnemen.

AGRARISCH RECHT

Binnen het recht bestaan er vaak ingewikkelde regelingen die uitsluitend gelden voor landbouwers. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale vrijstellingen van overdrachtsbelasting bij de aankoop van land- en tuinbouwgrond. Ook een bedrijfsoverdracht in de agrarische sector  kan behoorlijk complex zijn en verdient een deskundige begeleiding.


Op het gebied van het agrarisch recht kunt u ons inschakelen voor advisering bij agrarische grondtransacties of bedrijfsoverdrachten, waarbij de erfrechtelijke en fiscale gevolgen niet uit het oog worden verloren.

SEMINARS/LEZINGEN

U wilt voor uw cliënten of voor een vereniging een lezing of seminar organiseren op het gebied van erfrecht, estate planning, agrarisch recht of een combinatie van deze onderwerpen en u zoekt een spreker?


Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Sinds 2002 ben ik actief als docent erfrecht bij de postdoctorale Beroepsopleiding Notariaat. Ook word ik veelvuldig gevraagd als gastdocent op het gebied van mijn specialisaties voor diverse instellingen. 


Mijn streven is om de materie op een luchtige en voor ieder toegankelijke manier te brengen, waarbij toch de actualiteit voorop staat.  

Home: Services
Home: Testimonial

CONTACTGEGEVENS

Boskoop 21, 5721 TZ Asten, Nederland

0493 695530 / 06 57544000

  • Google Places
  • LinkedIn
Home: Contact
bottom of page